ประวัติการใช้งาน

ความท้าทายในการรักษาคนไข้เมื่อ 40 ปีก่อนเริ่มต้นจากการพัฒนาการกรองอวัยวะของตัวอ่อนทารกและตัวอ่อน เด็กผู้หญิงอายุ 8 ปีมีอาการไหม้ลึกบริเวณด้านขวาด้านบนของร่างกายจากการระเบิดของเตาแก๊ส แผลเป็นที่มีการขยายตัวของผิวหนังที่เห็นได้ชัดในบริเวณลำคอและใบหน้า ความพยายามในการกำจัดแผลเป็นที่มีการขยายตัวของผิวหนังที่หนาครึ่งนิ้วนี้ อาศัยการสมานแผลโดยการใช้เซลล์ที่สกัดจากตัวอ่อนทารกและรกในการทา ซึ่งประสบผลสำเร็จ

history

หลังจากความสำเร็จของสารสกัดเซลล์จากผิวหนังและรกก็ได้มีการนำไปใช้ในคนไข้รายอื่นๆที่มีอาการแผลไหม้ลึก รักษาไม่หาย ในการทดสอบในสวิสเซอร์แลนด์และเยอรมนี มีแนวทางในการรักษาของการใช้สารกรองซึ่งได้ถูกนำมาทดสอบด้วยและมีการจัดทำจำนวนที่ใช้เป็นค่าชี้วัด
หลังจากมีการพิสูจน์ว่ามีการซึมซับของสารกรองจากตัวอ่อนทารก ผลจากการฟื้นฟูเยื่อบุผิวหนังได้ถูกล่าวอย่างน่าประทับใจในการศึกษาของ F. Leyh ในปี 1981 – 1983 ถ้าผิวหนังยอมรับการซึมซับสารกรองไปบริเวณนั้นและอย่างคาดหวังว่าเยื่อเมือกจะมีการขนส่งสารกรองของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใดเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ดีขึ้นกว่าผิวหนัง ในรูปแบที่ใช้การรับประทาน การจัดการสารกรองเมื่อแนวทางการรักษาทางบวกได้ถูกเฝ้าสังเกตการณ์ การเตรียมส่วนผสมของสารกรองของตับ, ตับอ่อน, รก, กระเพาะอาหาร, ลำไส้และเยื่อเมือกได้ถูกพัฒนาต่อจากการประสานในการสร้างใหม่ของเยื่อเมือกในลำไส้ที่เสียหายและในการักษาของกระบวนการทางชีวภาพของโรค สารกรองระบบประสาทส่วนกลางได้ถูกสร้างต่อมา
การสังเกตการณ์ส่งผลต่อการออกแบบการผสมของสารกรองของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อการสร้างใหม่ทางชีวภาพของระบบอวัยวะที่มีการทำงานผิดปกติ