ความปลอดภัย

ARCO นานาชาติ สวิสฯ (เรียกสั้นๆ‘ARCO’) ก่อตั้งเพื่อให้บริการที่ดีเยี่ยมด้านการขายและจัดส่งผลิตภัณฑ์เซลล์นาโนที่กรองแล้วของเรา เพราะเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงพัฒนามาตรการด้านความเป็นส่วนตัวเหล่านี้เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่คุณในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์
มาตรการความปลอดภัยนี้ แจ้งคุณให้ทราบถึง:
• ข้อมูลใดบ้างที่เรารวบรวมมาให้คุณ
• พวกเราใช้และแบ่งปันข้อมูลร่วมกับใคร อย่างไรบ้าง
• ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ
• ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เรามีเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณในการสูญหาย, เปลี่ยนแปลง หรือใช้ทางที่ผิด
คำถามเกี่ยวกับมาตรการความเป็นส่วนตัวสามารถส่งได้ที่ support@arco-nano-cell.com
โปรดระบุหัวข้อ ‘มาตรการความเป็นส่วนตัว’ ในหัวข้ออีเมลล์ของคุณ
________________________________________
ภาพรวม
ความเป็นส่วนตัวเป็นหัวข้อที่ควรให้ความตะหนักมากที่สุดของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และยังเป็นส่วนที่มีผลต่อประสบการณ์ความเพลิดเพลินและความพึงพอใจ พวกเรา ARCO ให้ความระมัดระวังอย่างมาก และความรู้สึกต่อลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณคือลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราให้คุณวางใจได้ว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆจากคุณ นอกจากคุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือความรู้นั้นๆแก่เราเอง นอกจากนั้นยังวางใจได้อีกว่า จะไม่มีการเตรียมการหรือขายข้อมูลใดๆเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแก่ผู้ขาย
มาตรการความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ใน ARCO นานาชาติ สวิสฯ และ เว็บไซต์ทั้งหมด และ ARCO ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เตรียมโดยตัวแทนจำหน่าย, สถานพยาบาลหรือแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ถูกกล่าวถึงบนคำอธิบายบนเว็บไซต์ของเราต่อผู้ที่เตรียมการด้านเซลล์นาโนที่กรองแล้ว เรามุ่งมั่นเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าของเราได้รับความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานที่สูงที่สุด และด้วยเหตุนั้น ตัวแทนจำหน่าย, สถานพยาบาลหรือแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ถูกกล่าวถึงบนคำอธิบายบนเว็บไซต์ของเราต่อผู้ที่เตรียมการด้านเซลล์นาโนที่กรองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลใดๆน้อยไปกว่ากัน นอกเหนือจากนี้ตัวแทนจำหน่าย, สถานพยาบาลหรือแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการพบปะเพื่ออธิบายถึงการกระทำการภายใต้กฎหมายนานาชาติ
Arco นานาชาติ สวิสฯไม่ขอรับผิดชอบต่อกระบวนการ, ข้อความมาตรการ หรือเนื้อหาใดๆของเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมจากเว็บไซต์ของเราได้
การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
ถ้าคุณรู้สึกว่าเรามีการละเมิดต่อมาตรการความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ support@arco-nano-cell.com.
โปรดระบุ ‘มาตรการความเป็นส่วนตัว’ บนหัวข้ออีเมลล์ของคุณ
ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ
ข้อมูลส่วนตัว
เราไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานอกจากว่าผู้เยี่ยมชมนั้นต้องการอย่างชัดเจนที่จะให้ข้อมูล ไม่มีสถานการณ์ใดที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ที่แสดงให้เห็นเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา, การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือชีวิตทางเพศ
ถ้าคุณแค่เข้ามาเว็บไซต์ของเราเฉยๆก็ไม่มีการเก็บข้อมูลใดเช่นกัน
มีหนทางเดียวคือซึ่งคุณอาจจะเตรียมการให้ ARCO และยิมยอมในการเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์แก่เรา :
การตัดสินใจของคุณในการสั่งซื้อ เซลล์นาโนที่กรองแล้วของเรา

ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมของคุณ
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คอมพิวเตอร์ของเราจะบันทึกสถิติการเยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้จะไม่ระบุถึงตัวตนส่วนตัวของคุณ แค่ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น เราอาจตรวจดูผลทางสถิติ เช่นจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, ที่อยู่ IP, หน้าเพจที่มีคนเข้าชมมาก, หน้าหลักที่คุณเข้ามา หรือชนิดของตัวค้นหา ซึ่งเราใช้เป็นการรวบรวมทางข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลทางสถิติเหล่านี้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น
การใช้คุกกี้
เราไม่มีการใช้งานคุกกี้
พวกเราใช้และแบ่งปันข้อมูลร่วมกับใคร อย่างไรบ้าง
เราคาดว่าคุณจะใช้ข้อมูลของ ARCO ตามคำอธิบายด้านล่างนี้เท่านั้น
การใช้และแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้แก่ ARCO
ARCO ตอบกลับคำถามจากลูกค้าปัจจุบันผ่านการยอมรับจากหน้าเพจ ‘ติดต่อเรา’ เท่านั้น และได้รับว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการใช้เซลล์นาโนที่กรองแล้วของ ARCO และเราจะรักษาข้อมูลต่างๆของลูกค้าและการติดต่อทางอีเมลล์ต่างๆเป็นเวลา 1 ปีนับจากการใช้งานครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นข้อมูลต่างๆจะถูกลบออกทันที
ข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งซื้อเซลล์นาโนที่กรองแล้ว จากARCO จะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีเท่านั้น โดยในขณะนั้นยังไม่มีการกล่าวอ้างถึงบัญญัติใดๆเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในประเทศอื่น
ARCO จะไม่ทำการแบ่งปันข้อมูลใดๆที่ถูกจัดส่งให้เราโดยลูกค้าผู้ตัดสินใจ หรือลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้ากับทางเรากับใครทั้งสิ้น
หากมีการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลด้วยกฎหมาย
หากทางเราได้ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลแก่พื้นที่, รัฐ, รัฐบาลกลาง, หน่วยงานแห่งชาติหรือรัฐบาลแห่งนานาชาติ โดยกระทำภายใต้กฎหมาย เราก็ต้องทำ
แบบสำรวจและสอบถามเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
เราจะมีสำรวจข้อมูลจากลูกค้าโดยใช้แบบสำรวจและสอบถามทางการแพทย์ การให้ความร่วมมือต่อแบบสอบถามเหล่านี้ต้องมาจากความสมัครใจ และผู้ใช้ที่มีตัวเลือกว่าจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ข้อมูลแบบสอบถามทางการแพทย์จะถูกใช้เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ และการสำรวจเพื่อการเฝ้าดูและการพัฒนาการใช้งานและความพึงพอใจของเว็บไซต์และปรับปรุงส่วนของลูกค้าสัมพันธ์และการรักษาทางการแพทย์ชีวภาพ
ความสามารถในการเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนข่าวสารในภายภาคหน้า
ในบางครั้งบาง เราจะทำการแจ้งเตือนลูกค้าของเราด้วยข่าวสารทางการรักษาชีวภาพใหม่ๆ, การประกาศ, การอัพเกรดและอัพเดท หากเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนข่าวสารอีก โปรดติดต่อเราที่ support@arco-nano-cell.com
ขั้นตอนเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรา
ARCO คำนึงถึงการป้องกันข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราได้รับจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าของเราเหมือนหนึ่งในภารกิจของเรา โปรดให้การวางใจว่าเรามีมาตรการความปลอดภัยซึ่งจะป้องกันการสูญเสียข้อมูล, การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการละเมิดในข้อมูลใดๆที่เราได้รับจากคุณ การส่งผ่านข้อมูลใดๆทางอินเทอร์เน็ตอาจจะมีความเสี่ยงในการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงมาตรการความเป็นส่วนตัว
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อมาตรการความเป็นส่วนตัวหรือวิธีที่เราใช้ต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของเรา เราจะมีการประกาศแจ้งในหน้าแรกของมาตรการความปลอดภัยนี้ รวมถึงหน้าหลักแรกของเรา