ผลิตภัณฑ์

เซลล์นาโนที่กรองแล้ว ARCO แสดงให้เห็นถึงให้เห็นถึงการกรองที่ละเอียดที่สุดของอวัยวะที่เจาะจงนั้น โดยน้ำหนักโมเลกุลที่น้อยจึงเป็นการคัดออกผ่านรูของเครื่องกรอง โปรตีนเปปไทด์ของเซลล์นาโนที่กรองแล้วจะมีส่วนประกอบของสเตมเซลล์จากอวัยวะของตัวอ่อนทารกหรือเซลล์เนื้อเยื่อของกระต่ายซึ่งมาจากที่จัดเก็บด้วยส่วนที่ปิดที่มีการลงทะเบียนภายใต้การควบคุมสุขอนามัยจากสัตว์และการดูแลจากสัตวแพทย์

ในกระบวนการของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของเซลล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง จะถูกแยกตามองค์ประกอบของเซลล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำๆโดยการสลายด้วยความเย็นหลายๆครั้ง การกรองที่มีขั้นตอนหลายครั้งและการกรองที่ละเอียดที่สุด เซลล์นาโนที่กรองแล้ว ARCO จะถูกผลิตด้วยการผลิตตามขั้นตอนที่กล่าวมาด้านบนและได้โมเลกุลขนาดเล็กที่มีน้ำหนักโมเลกุล 10 kDa และในกระบวนการแยกไม่มีการใช้สารเคมี

ผลิตภัณฑ์ของเซลล์นาโนที่กรองแล้วจะขึ้นกับการควบคุมคุณภาพที่คงที่ที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญอย่างที่สุด ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือเซลล์ที่ผ่านการกรองอย่างละเอียดที่สุด ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนเปปไทด์และสารละลายธาตุอาหาร ยกเว้นการกรองที่ละเอียดที่สุดของผิวหนัง, รก และเนื้อเยื่อตัวอ่อน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องสำอางเฉพาะจุดได้ สารที่กรองจะแขวนลอยอยู่ในสาร PBS (ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์) ซึ่งป้องกันโปรตีนเปปไทด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เซลล์นาโนที่กรองแล้วไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย, น้ำตาลและกลูเตน จึงสามารถใช้ได้กับอาการเจ็บป่วยจากเบาหวานและการเจ็บป่วยในช่องท้อง

การผ่าตัดด้วยผลิตภัณฑ์นี้ยอมรับโดยสาธารณสุขส่วนภูมิภาคในสหภาพยุโรป อ้างอิงเลขที่ HV/A/2012/02294 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยินยอมจาก GMP และมาตรฐาน HACCP
สารที่กรองมีอายุหกปีและเก้บในที่เย็นที่อุณหภูมิ 2องศาเซลเซียสถึง 10 องศาเซลเซียส(ไม่ใช่ช่องแข็ง) และหลีกเลี่ยงแสงแดด