งานวิจัย

ระบบทางชีวภาพทั้งหมดในธรรมชาติจะมีการเรียบเรียงของโมเลกุลชีวภาพเป็นแบบเฉพาะเกือบทั้งหมด ลำดับของกรดอะมิโนของโปรตีนส่วนใหญ่ในสิ่งมีชีวิตที่ต่างกันจะมีความเหมือนและทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ความคล้ายกันนี้เองที่เป็นส่วนที่เรียบเรียงโมเลกุลชนิดอื่นและน้ำหนักของโมเลกุลที่ต่ำที่มีความเฉพาะเหล่านั้น เพื่อรักษากระบวนการทางชีวภาพในเซลล์ต่างๆและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อและเซลล์อวัยวะ เซลล์นาโนที่กรองแล้ว ARCO ของสารรวมธาตุอาหารและการแสดงออกเฉพาะของอวัยวะของการกรอง มีส่วนประกอบของโมเลกุลโปรตีนเปปไทด์จากสเตมเซลล์ สารที่กรองจะมีน้ำหนักโมเลกุลโดยมาตรฐาน 10,000 ดาลตันหรือน้อยกว่า และออกแบบเพื่อให้เข้าถึงความสมดุลทางกายภาพและชีวภาพในระบบของร่างกายทั้งหมด เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง, ระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบกล้ามเนื้อกระดูก, บริเวณย่อยอาหาร และระบบผิวหนัง ในการวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์นี้ ARCO นานาชาติ สวิสฯ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาการรักษาด้วยเซลล์, เคมีชีวภาพ และกายวิภาคศาสตร์จำนวนหนึ่ง การวิจัยมุ่งเน้นการหาผลคุณภาพที่เป็นไปได้ที่สูงที่สุดของการรักษาด้วยเซลล์ด้วยสารเสริมธาตุอาหาร การพัฒนาของ ARCO ใช้เวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทกำลังทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสารเสริมธาตุอาหารเพื่อการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของผู้จัดทำให้ดีขึ้น